Sisustussuunnittelu koulutus antaa monipuolista sisustussuunnittelun osaamista aikuisille 

Jos haluat hankkia ammatillisen osaamisen kodin eri tilojen sisustussuunnitteluun, on AJK-Jatkokoulutuksen kattava ja monipuolinen sisustussuunnittelu koulutus erinomainen vaihtoehto kasvattaa omaa osaamispääomaa. Sisustussuunnittelu koulutus soveltuu kaikille sisustussuunnittelusta kiinnostuneille ja sisustussuunnittelijan ammatista haaveileville. Koulutus antaa hyvät valmiudet uuden uran aloittamiseen sisustussuunnittelijana tai muussa sisustamiseen liittyvässä työssä, mutta sopii myös niille, joilla on jo hieman kokemusta sisustusalasta. 

Sisustussuunnittelu koulutusta aikuisille 

Sisustussuunnittelu koulutus on suunnattu aikuisille, jotka haluavat uutta osaamista tai esimerkiksi vaihtaa alaa sisustussuunnittelijan ammattiin. Sisustussuunnittelu koulutuksen ohjelma on suunniteltu siten, että se soveltuu aikuisopiskelijoille, jotka haluavat opiskella uusia taitoja joustavasti työn ohella. 

Sisustussuunnittelu opiskelu ja alan vaihto aikuisena on tänä päivänä suosittua. Aikuis-koulutus.fi:n blogikirjoituksen mukaan joka toinen suomalainen osallistuu aikuiskoulutukseen. Yhä useammat palaavat aikuisena koulunpenkille oppimaan uusia taitoja. Aikuisopiskelusta on tullut suosittu koulutusmuoto ja se todellakin kannattaa. 

Aikuiskoulutuksen suosiolle on blogikirjoituksen mukaan useita eri syitä. Syynä voi usein olla muun muassa itsensä kehittäminen, oman ammattitaidon ylläpitäminen, uusi harrastus, työttömyys tai sen uhka tai muodollisen pätevyyden hankkiminen.  

Nämä syyt ovat niitä, jotka houkuttelevat opiskelijoita myös sisustussuunnittelu koulutukseen. Moni haluaa vaihtaa alaa ja hankkia koulutuksen kautta oikeanlaisen osaamisen, pätevyyden ja tätä kautta myös varmuuden ja uskottavuuden sisustussuunnittelijan ammatin harjoittamiseen. Toiset lähtevät hakemaan sisustussuunnittelu koulutuksesta varmuutta omaan osaamiseen, kun taas toisille koulutukseen hakeutuminen voi olla mahdollisuus oppia jotakin uutta. Onneksi nykyään uuden ammatin ja uusien taitojen opiskelu aikuisena on mahdollista. Omista unelmista ja urahaaveista voi tehdä vielä aikuisena totta, vaikka olisi aiemmin suuntautunut jollekin toiselle alalle.

Sisustussuunnittelu koulutus ponnahduslautana sisustusalalle 

AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelu koulutus tarjoaa aikuisille mahdollisuuden oman unelma-ammatin hankkimiseen aikuisiällä. Moni sisustussuunnittelu koulutukseen hakeutuvista on haaveillut sisustussuunnittelijan ammatista jo pitkään, mutta on saattanut käytännön tai muista syistä ajautua muuhun ammattiin.  

Aikuisille suunnattu monimuoto-opiskeluna toteutettava sisustussuunnittelu koulutus on kuitenkin tehnyt mahdolliseksi alanvaihdon vielä aikuisiällä. Koska koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella ja sen kesto on 13 kuukautta, on se tehnyt mahdolliseksi joustavan tavan opiskella uusi ammatti tai uusia taitoja. Monelle opiskelijalle sisustussuunnittelu koulutus on toiminut ponnahduslautana sisustusalalle ja uuden työuran aloittamiselle.  

Enemmistö sisustussuunnittelu koulutuksen käyneistä on kokenut saaneensa koulutuksesta tarvittavat tiedot ja taidot sekä varmuuden alkaa toimimaan ammattimaisesti sisustusalla. Moni koulutuksesta valmistuneista perustaa oman sisustusalan yrityksen ja alkavat tekemään sisustussuunnittelua joko sivu- tai päätoimisesti. Jotkin opiskelijat ovat päätyneet töihin sisustusalan yrityksiin tai heidän työnkuvansa aiemmassa työssä on muuttunut koulutuksen myötä. 

Sisustussuunnittelu koulutus on tarjonnut jo pitkään monille väylän omien unelmien toteuttamiseen. Aikuisena usein lähdetään opiskelemaan tosissaan ja motivoituneina asioita, joista on saatettu haaveilla jo pitkään. Aikuisopiskelu on harvoin opiskelijoille pakkopullamaista pänttäämistä, vaan mielekästä uusien asioiden ja taitojen opettelua. Sisustussuunnittelu koulutus on hyvin käytännönläheinen ja se tarjoaa tarvittavia työkaluja sisustusalla menestymiseen. 

Opiskelu sisustussuunnittelu koulutuksessa aikuisena kannattaa 

Koskaan ei ole liian myöhäistä toteuttaa unelmiaan ja opiskella uutta. Sisustussuunnittelijan ammatissa aikaisempi kokemus työelämästä ja elämänkokemus yleensä on vahvuustekijöitä. Sisustussuunnittelija toimii asiakaspalveluammatissa ja varsinkin kotien sisustaminen on monelle asiakkaalle hyvin henkilökohtainen asia. Suunnittelijalta vaaditaan hyvää ihmistuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Tällöin elämänkokemus ja aikaisempi kokemus työ- ja opiskeluelämästä tulevat hyvään käyttöön.

Nykypäivänä aikuisena opiskelu on helpompaa ja saavutettavampaa. Moni työnantaja on myös valmis joustamaan, jos haluaa työn ohessa opiskella uusia asioita tai osallistua koulutukseen. Jos motivaatiota ja innostusta opiskelua kohtaan löytyy, kannattaa innostus muuttaa osaamispääomaksi esimerkiksi sisustussuunnittelu koulutuksessa.

Samankaltaiset artikkelit