LED-valaistuksen energiansäästöt

Oletko uusimassa taloyhtiösi valaistusta? LED-valaistuksen energiansäästöt ovat kuuma aihe – eikä aiheetta. Saatavat säästöt ovat todellisia, ja monestikin todella merkittäviä. Mutta kuinka paljon porraskäytävästä voidaan todellisuudessa saada säästöjä aikaan?

Porraskäytävän valaistus

”Liiketunnistin LED-valaisimet tiputtaa porraskäytävän energiankulutuksesta 90% pois

Porraskäytävissä energiankulutuksen osuus on keskimäärin joitain satoja euroja vuodessa. Suurimmat kustannukset syntyvät huoltokustannuksista[Rivityskohta]

Energiankulutus koostuu aina valonlähteen wattimäärästä ja ajasta, kuinka kauan valot palavat. Porraskäytävistä löytyy erilaisia lamppuja: hehkulamppuja, loisteputkia, pienoisloistelamppuja ja erilaisia energiasäästölamppuja.

Näiden lamppujen wattimäärät vaihtelevat keskenään suuresti. Alla on listattuna keskiarvoja erilaisista valonlähteiden kuluttamasta energiasta porraskäytävässä.

Tehdyt arviot perustuvat oletetukseen, jossa käyttötuntimäärä on noin 4 h/vrk. Sähkön hintana on käytetty 0,10 €/kWh (sis. sähkön, siirron ja veron). Loisteputken arvio on laskettu ympärivuorokautisella käytöllä, sillä porraskäytävissä hissien edustalla olevat loisteputket palavat usein jatkuvasti.

Hehkulamppu 60 W -> 9 €/v

Perhoslamppu 24 W -> 4 €/v

Energiansäästölamppu 12 W -> 2 €/v

Loisteputki 18 W + 5 W:n liitäntälaite -> 22 €/v

Loisteputki 36 W + 10 W:n liitäntälaite -> 40 €/v

Jatkuvasti palavista loisteputkista syntyy jo yksinään merkittäviä kustannuksia taloyhtiöille. Mikään säädös ei velvoita polttamaan valoja porraskäytävissä jatkuvasti.

LED-valaistuksen uusimisen myötä porraskäytävään saadaan riittävästi valotehoa jo muista valaisimista, jolloin nämä energiasyöpöt voidaan poistaa käytöstä.

Uusi liiketunnistimellinen LED-valaistus tiputtaa energiankulutusta noin 75–90 prosentilla. Suurin osa näistä säästöistä tulee LED-valaisimissa olevista liiketunnistimista: valot palavat vain liikettä havaitessaan ja vain alueella, jossa liikettä on havaittu, kun normaalisti valot syttyvät painonapeista, ja koko kerroksessa on valot päällä aina samaan aikaan.

Kannattaako porraskäytävän vanhoihin valaisimiin vaihtaa LED-lamput?

Asiasta esiintyy monenlaisia mielipiteitä. Suurimpaan osaan vanhoista porraskäytävien valaisimista voidaan vaihtaa LED-lamput, mutta oma näkemykseni on, että pelkkä lamppujen vaihtaminen ei ole järkevää. Vaihtamalla vain lamput, suurin osa hyödyistä jää saamatta ja samat valaistukseen liittyvät ongelmat vaivaavat jatkossakin. Tässä artikkelissa kerron LED-lamppujen vaihtoon liittyvistä ongelmista tarkemmin.

” Kokonaan uusi LED-valaistus lamppujen vaihdon sijasta antaa kaikki uuden LED-valaistuksen hyödyt käyttöön eikä mistään tarvitse tinkiä

Porraskäytävän valaistusta uudistettaessa on hyvä pitää mielessä, mitkä ovat tärkeimmät asiat, joita uudistuksella halutaan saada aikaan.

1. Lisää valotehoa

Ykköstavoite on aina lisätä valotehoa porraskäytävään. Tästä tavoitteesta ei tule tinkiä minkään muun ominaisuuden kustannuksella.

Vaikka uusi LED-lamppu toisi lisää valotehoa, sitä ei usein saada täysin hyödynnettyä likaisten, kellastuneiden tai muuten huonokuntoisten valaisinkupujen takia.

Hyvä valaistus lisää kiinteistön arvoa

2. Käyttömukavuutta ja turvallisuutta

Käyttömukavuus muodostuu liiketunnistuksella toimivista valaisimista. Liiketunnistimella toimivat valaisimet palavat aina kun porraskäytävässä liikutaan, jolloin valokatkaisijoita ei tarvitse käyttää. Pelkkä lampunvaihto ei yleensä tuo liiketunnistuksella toimivaa valaistusta, joka on myös merkittävä turvallisuustekijä.

Liiketunnistimellisia LED-lamppuja on olemassa, mutta ne toimivat todella huonosti: tunnistaakseen liikettä, liiketunnistimellisen lampun on oltava katossa kiinni (ei seinässä), osoitettava alaspäin (ei sivulle) ja siinä ei saa olla kupua. Kokemukseni mukaan tälläkään tavalla toteutettu liiketunnistus ei välttämättä toimi kunnolla.

3. Ei huoltokustannuksia

Merkittäväin kustannus porraskäytävien valaistuksessa on huoltokustannukset. Ne muodostuvat lampunvaihdoista, valaisimien korjauksista, valokatkaisijoiden vaihdoista ja porrasvaloautomatiikasta.

Pelkkä lampunvaihto vaikuttaa minimaalisesti mihinkään näistä huoltoa tarvitsevista alueista. Ainoana säästökohteena voidaan pitää lampunvaihtosyklin pienentymistä, mutta kokonaisuuden huomioiden sen vaikutus on kovin pieni.

4. Pienemmät energiakustannukset

Valaistuksen energiakustannukset muodostuvat kahdesta tekijästä: lampun wattimäärästä ja ajasta, kuinka kauan valaistus on päällä.

Riippuen vanhan lampun ottotehosta, uusi LED-lamppu tiputtaa hieman energiakustannuksia. Kuitenkin valokatkaisijaa painettaessa kaikki kerroksen valot syttyvät kerralla palamaan. Suurin säästö syntyisikin siitä, että ainoastaan ne valaisimet palaisivat, joiden alueella liikutaan. Pelkät LED-lamput vaihtamalla ei saada käytön mukaan optimoituja valaisimia, jolloin merkittävimmät energiansäästöt jäävät saamatta.

Samankaltaiset artikkelit