|

EA1-ensiapukurssi antaa valmiudet auttaa

Laadukas EA1-ensiapukurssi on erinomainen keino hankkia ensiaputaidot, joiden avulla osaat toimia oikein vaaratilanteessa.

Tässä artikkelissa käymme läpi, mikä EA1-ensiapukurssi tarkalleen ottaen on, mitä se pitää sisällään ja miksi jokaisen kannattaisi käydä se.

EA1-ensiapukurssi kannattaa käydä.

Mikä EA1-ensiapukurssi on?

EA1 on ensiavun peruskurssi, jossa käydään läpi kaikki tärkeimmät ensiaputaidot ja toimiminen tyypillisissä loukkaantumis- tai sairastumistapauksissa. EA1-ensiapukurssi tarjoaa tarvittavat taidot ja tietämyksen niin oikeaoppiseen elvytykseen, verenvuodon tyrehdyttämiseen kuin palovammojen hoitoonkin.

EA1-ensiapukurssilla voidaan käydä läpi muun muassa:

  • kuinka auttaa allergiasta tai anafylaksiasta kärsivää henkilöä
  • toiminta myrkytystapauksissa
  • miten toimia liikenneonnettomuudessa
  • kuinka tunnistaa hätätilanne
  • miten auringonpistosta tai muuta lämpösairautta hoidetaan
  • muut yleiset sairauskohtaukset tai vammat

EA1-ensiapukurssi auttaa toimimaan nopeasti ja määrätietoisesti

Jos kohtaat tilanteen, jossa joku kärsii vaikkapa vakavista hengitysvaikeuksista, tajunnan häiriöistä tai vuolaasta verenvuodosta, sinulla ei ole aikaa jäädä ihmettelemään tai etsimään ensiapuohjeita netistä. Tilanne vaatii välitöntä toimintaa, joten on olennaista, että sinulla on tarvittavat ensiaputaidot jo valmiiksi hyvässä muistissa.

Mitä nopeammin pystyt ryhtymään oikeisiin toimiin loukkaantuneen tai sairastuneen auttamiseksi, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on yleensä selvitä tilanteesta. Esimerkiksi hengitysteihin juuttuneen vierasesineen, vaarallisen verenvuodon tai vakavan sydänongelman kohdalla jokainen sekuntikin on kallisarvoinen, sillä vaikkapa lamautunut hengitys voi hyvin nopeasti aiheuttaa peruuttamattomia seurauksia.

Hyvä ensiapukurssi voi antaa sen käyneille paitsi tarvittavat ensiaputaidot toimia vaaratilanteessa, myös henkiset valmiudet ryhtyä toimiin nopeasti ja määrätietoisesti, jotta he uskaltavat auttaa. Tästä on suuri apu, sillä epäröinti ja hidastelu ensiavun antamisessa on varsin yleinen haaste vaaratilanteissa.

Ensiapukurssi auttaa tilannearvion tekemisessä

Kaikki ensiapua vaativat sairaskohtaukset tai vammat eivät välttämättä näy päällepäin tai niiden vakavuus ei käy heti ilmeiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi päähän kohdistuneen iskun seurauksena syntyvät sisäiset vammat tai erilaiset aivoverenkierron häiriöt. Tällaiset vammat voivat silti olla hengenvaarallisia.

EA1-ensiapukurssi auttaa paremmin arvioimaan tilanteen vakavuutta ja ensiavun tarvetta. Tätä arviota ei kuitenkaan pidä tehdä yksin, vaan potentiaalisesti vaarallisissa tilanteissa tulee aina ottaa yhteyttä myös hätäkeskukseen.

Tällaisia tilanteita, joissa joudut äkisti arvioimaan ensiavun tarvetta voi tulla niin työelämässä kuin vapaallakin. Ja työpaikalla sattuvia vaaratilanteita voi sattua alasta riippumatta. Olitpa töissä sitten WordPress-kotisivuja tekevässä yrityksessä koodarina tai raskaassa fyysisessä työssä, yllättäviä tilanteita voi aina tulla eteen.

Miksi kaikkien pitäisi käydä EA1-ensiapukurssi

Jos vaikkapa työpaikalla on vain muutamia ensiaputaitoisia henkilöitä, voi hyvin helposti käydä niin, etteivät he olekaan paikalla vaaratilanteen sattuessa. Tämä on vakava ongelma, sillä työntekijöiden turvallisuus ja mahdollisuus saada ensiapua ei voi olla kiinni siitä, ovatko juuri tietyt työntekijät sinä päivänä töissä.

Paras tapa ehkäistä tätä ongelmaa on hankkia riittävät ensiaputaidot kaikille yrityksen työntekijöille. Kun jokainen työntekijä on käynyt EA1-ensiapukurssin, kaikki yrityksessä osaavat auttaa toisiaan vaaratilanteissa. Näin voidaan samalla panostaa työntekijäkokemukseen, kun työntekijöille tulee turvallisempi olo työpaikallaan.

Tämä ei tietenkään päde vain yritysmaailmassa, vaan myös ihmisten arkielämässä. Mitä useammat ihmiset opettelevat ensiaputaidot, sitä todennäköisempää on, että aina kun joku loukkaantuu tai sairastuu, joku paikallaolijoista osaa ja uskaltaa auttaa.

EA1-ensiapukurssin voi nykyään käydä myös etänä

EA1-ensiapukoulutuksen käyminen alkaa olla jo todella helppoa, sillä jotkut toimijat tarjoavat kursseja nykyään myös etänä. Ensiaputaitojen hankkimiseksi ei siis nykyään tarvitse edes poistua kotoaan!

Netissä suoritettava EA1-kurssi mahdollistaa ensiapukoulutuksen myös niille ihmisille, joiden on vaikea muuten löytää aikaa kursseille osallistumiselle esimerkiksi lapsiperhearjen takia. Samoin syrjäseuduilla asuvat henkilöt voivat helposti kouluttautua etäkurssin avulla. Toki myös muut ihmiset hyötyvät siitä, että etäkurssille osallistumiseen ei tarvitse varata matka-aikaa.

Eri kurssien sisältö voi hieman vaihdella, joten ensiapukurssi kannattaa hankkia luotettavalta toimijalta, jonka tarjoama kurssi kattaa kaiken olennaisen. Tarvittavat tiedot kurssin sisällöstä löytyvät yleensä kurssikuvauksesta. Jos sopivan kurssin valinta tuntuu haastavalta, kattavan EA1-kurssin löydät vaikkapa tämän artikkelin ensimmäisestä linkistä.