Vaihtuvuus, tehottomuus ja motivaation puute kuriin työntekijäkokemukseen panostamalla

työntekijäkokemuksen-parantaminen

Lue täältä, miten teet itsestäsi houkuttelevan työnantajan. Miksi työntekijäkokemukseen, dialogiin ja viestintään ylipäänsä kannattaa yrityksessä panostaa?

Onko yrityksessänne paljon vaihtuvuutta? Onko työskentely tehotonta? Onko teillä ehkä motivaationgelmia tai ilmapiiriongelmia? Takkuaako yhteistyö? Kaikki vämä ongelmat vaikuttavat negatiivisesti yrityksen tulokseen eikä ongelmaa korjata uudella bonusohjelmalla kuin ehkä hetkellisesti.

Kannattaako rahalla motivointi?

Tehokkuuden, innovoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta on tärkeää, että ihmiset sitoutuvat ja motivoituvat oikeista syistä. Jos sitouttamisen ja motivoinnin keinoina on ulkoiset motivaattorit, eli raha ja bonukset, vaarana on, että ihmiset tekevät vain sen, mikä tarvitaan, että he saavat seuraavan bonuksen. Paljon jää silloin puuttumaan innostuksesta, kehitysideoista, siitä asiakkaiden takia mennystä extramailista. Bonusten motivoimana ihminen työskentelee vain itsensä takia, ei mission, yhteisön ja firman eteen.

Mitä jos kaikilla firmassa olisi tiedossa se, miten he yhdessä muuttavat maailmaa! Miettikää eroa motivaatioon, jos kaikki ovat innostuneita yrityksen missiosta ja pystyvät allekirjoittamaan yhteiset arvot! Kun kaikki pystyvät kokemaan vaikuttavansa yhteisen mission toteutumiseen ja kokevat olevansa tärkeä osa yhteistä tekemistä, silloinhan motivaatio ja sitoutuminen vasta ovatkin korkealla! Silloin ihminen on sisäisesti motivoitunut ja antaa aina vähän enemmän kuin mitä odotetaan, ihan vapaaehtoisesti.

Hyvällä työntekijäkokemuksella enemmän potentiaalia

Työntekijäkokemus se se fiilis, joka ihmisillä on työpaikastaan, sen missiosta ja arvoista ja työn tekemisestä yrityksessä. Kun työntekijäkokemus on hyvä, ihminen on valmis antamaan itsestään aina vähän vaadittua enemmän, jopa koko potentiaalinsa, työnantajan käyttöön.

Kaikki alkaa missiosta

Missio on vastaus siihen, miksi yritys on olemassa. Se on vastaus siihen, miksi työntekijät nousevat sängystä aamulla lähteäkseen töihin. Innostava ja kaikkien tiedossa oleva missio innoittaa antamaan parhaansa joka päivä. Siksi on tärkeää ensinnäkin määritellä missio – miksi me olemme olemassa? Toisekseen on tärkeää, että missiosta puhutaan yrityksessä. Se pitää pitää esillä joka päivä ja jokapäiväisessä tekemisessä. Siitä pitää puhua kehityskeskusteluissa ja tiimikokouksissa, johtoryhmän kokoontumisissa ja kesäjuhlissa. On tärkeää, että jokainen työntekijä omaksuu yrityksen mission omaksi missiokseen ja ymmärtää roolinsa sen toteuttamisessa. Silloin se motivoi ja sitouttaa

Kuuntele mitä Simon Sinek sanoo siitä, että kaikki alkaa missiosta:

Arvot asettavat tavat toimia

Arvot ovat se ohjeisto, joka ohjaa toimintaa kohti missiota. Kun kaikki allekirjoittavat ja omaksuvat yrityksen arvot omaan toimintaansa, päätöksenteko ja yhteistyö helpottuvat. Päätöksen hetkellä tai konfliktin uhatessa nostetaan arvot esiin ja mietitään mikä oisi oikea tapa toimia arvoihin nojaten. Kun missio on kaikkien tiedossa, arvot ohjaavat oikealla tavalla oikeaan suuntaan. Se poistaa epävarmuutta ja ihmisillä on enemmän kapasiteettiä keskittyä siihen, mitä he ovat yrityksessä mission eteen tekemässä.

Työntekijäkokemuksella tehokkuutta, tuottavuutta ja parempaa asiakaskokemusta

Kun missio on tiedossa ja arvot omaksuttuna, työskentelyn ja vuorovaikutuksen tilat, tavat ja työkalut valjastetaan niitä ja työntekijäkokemusta tukeviksi. Kun ihmiset saavat kokea arvostusta, yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä työssään, kun tilat on suunniteltu palvelemaan työskentelyä parhaalla mahdollisella tavalla ja kun työkalut ovat toimivat ja ajavat asiansa, työntekijäkokemus on hyvällä mallilla.

Työssään viihtyvä ihminen on innostunut, tehokas ja tuottava. Hän levittää innostusta myös ympärilleen ja se kertautuu työyhteisössä. Hyvinvoivassa vuorovaikutusilmapiirissä myös ideoidaan ja innovoidaan enemmän kuin työyhteisöissä, joissa on vähän vapaamuotoista vuorovaikutusta.

Hyvä työntekijäkokemus vaikuttaa positiivisesti myös asiakaskokemukseen. Tutkimusten mukaan niissä yrityksissä, joissa panostetaan työntekijäkokemukseen, on jopa kaksi kertaa parempi asiakaskokemus kuin niissä yrityksissä, joissa ei siihen panosteta. Hyvä fiilis näkyy siis myös asiakkaalle ja tyytyväinen asiakas pysyy asiakkaana.

Tunto: Hyvä työntekijäkokemus hyödyttää koko organisaatiota.

Samankaltaisia artikkeleita