Kevytyrittäjän kulut ovat maltilliset 

Kevytyrittäjyys on yrittäjyyden muoto, jossa yrittäjä tarjoaa palveluitaan asiakkailleen ilman oman yrityksen perustamista. Kevytyrittäjän kulut ovat yleensä huomattavasti pienemmät kuin perinteisen yrityksen kulut, mutta ne voivat silti vaihdella yrittäjästä ja hänen tarjoamastaan palvelusta riippuen. 

Kevytyrittäjän kulut

Yksi kevytyrittäjän tärkeimmistä kuluista on laskutuspalvelun käyttö. Kevytyrittäjät käyttävät yleensä erilaisia laskutuspalveluita, jotka hoitavat laskutuksen puolestaan ja maksavat kevytyrittäjälle hänen osuutensa palvelun hinnasta. Laskutuspalveluiden hinnat vaihtelevat yleensä 3–10 prosentin välillä palvelun hinnasta, mutta joissain tapauksissa ne voivat olla myös korkeampia. Laskutuspalvelun käyttö on kuitenkin usein kätevää, koska se säästää kevytyrittäjän aikaa ja vaivaa laskutuksen hoitamisesta. 

Verot tulee maksaa 

Toinen kevytyrittäjän kuluista on verot. Kevytyrittäjä maksaa verot samalla tavalla kuin muutkin yrittäjät, ja hänen on huolehdittava verojen maksamisesta itse. Kevytyrittäjän on myös huomattava, että hänen pitää ilmoittaa tulonsa verottajalle vuosittain, jotta hän ei joudu maksamaan liikaa veroja. 

Kevytyrittäjän kulut voivat myös sisältää muita pieniä kuluja, kuten matkakuluja, työvälineiden hankkimista ja mahdollisesti jonkinlaisen vakuutuksen ostamista. Nämä kulut vaihtelevat yleensä kevytyrittäjän tarjoaman palvelun mukaan. Esimerkiksi graafisen suunnittelun kaltaisessa palvelussa kevytyrittäjän kulut voivat liittyä erilaisten työkalujen, kuten tietokoneen ja grafiikkalaitteiden, hankintaan. Kevytyrittäjän on myös huomioitava, että hän ei saa vähentää kaikkia kuluja verotuksessa, vaan vain tietyt kulut voidaan vähentää. 

Kevytyrittäjän kannattaa myös huomioida, että hän ei saa sairausajan palkkaa eikä lomakorvausta, joten nämä asiat tulee ottaa huomioon työskentelyä suunniteltaessa. Kevytyrittäjän on myös tärkeä muistaa, että hän vastaa itse työturvallisuudestaan ja työterveydestään. 

Kevyttyrittäjän kulut voi supistaa verovähennyksillä 

Kevytyrittäjän verovähennykset riippuvat siitä, millaisia kuluja kevytyrittäjä on joutunut tekemään toimintansa ylläpitämiseksi. Kevytyrittäjä voi vähentää verotuksessaan sellaisia kuluja, jotka liittyvät hänen toimintaansa ja jotka ovat olleet välttämättömiä toiminnan harjoittamiseksi. Verovähennykset ovat siis osa kevytyrittäjän liiketoiminnan kustannuksia. 

Yleisesti ottaen kevytyrittäjä voi vähentää verotuksessaan seuraavia kuluja: 

  • Kuljetuskulut ja matkakulut: Kevytyrittäjä voi vähentää liikematkoistaan aiheutuneet kulut verotuksessaan. Tähän sisältyvät esimerkiksi kilometrikorvaukset ja julkisen liikenteen matkaliput. 
  • Työhuoneen kulut: Jos kevytyrittäjä työskentelee kotoa käsin, hän voi vähentää verotuksessaan osan asunnon käyttökuluista. Tämä sisältää esimerkiksi asunnon vuokran, sähkö- ja vesimaksut, lämmityskulut ja internet-kustannukset. Verovähennyksen suuruus riippuu siitä, kuinka suuri osa asunnosta on varattu työtilaksi. 
  • Työvälineet: Kevytyrittäjä voi vähentää verotuksessaan työvälineiden hankintakustannukset. Tämä sisältää esimerkiksi tietokoneet, ohjelmistot, puhelimet, kamerat ja muut tarvittavat laitteet. 
  • Ammattikirjallisuus ja -lehdet: Kevytyrittäjä voi vähentää verotuksessaan ammattikirjallisuuden ja -lehtien hankintakustannukset. 
  • Työterveydenhuolto: Kevytyrittäjä voi vähentää verotuksessaan työterveydenhuollon kustannukset. 

On huomattava, että kaikki kustannukset eivät ole vähennyskelpoisia. Esimerkiksi elinkeinotoimintaan liittyvät vakuutusmaksut ja eläkemaksut voidaan vähentää, mutta vakuutusmaksuja ei voida vähentää, jos ne on otettu henkilökohtaisen riskin tai henkilökohtaisen turvallisuuden vuoksi. Lisäksi, jos kevytyrittäjä käyttää samaa omaisuutta sekä liiketoiminnassa että henkilökohtaisessa käytössä, hänen on laskettava vähennykset erikseen. 

Samankaltaiset artikkelit